RITZY ÜYELİK VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta nin Ritzy Teknik Servis’in sahibi ve işleteni “Hobyar Mah. Mimar Kemalettin Cad. Ersoy Han. Kat 5/501 Sirkeci / İstanbul” adresine mukim “Pi Group Bilişim Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Şti.” Ile diğer tarafta Ritzy Teknik Servisten hizmet alan, internet sitesine üye olan, internet sitesini kullanan, bu internet sitesi üzerinden ürün ve/veya hizmet alan kişi arasında işbu “Üyelik Sözleşmesi” aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde akdedilmiştir.

TANIMLAR

RITZY: Ritzy markasının ve www.ritzyteknikservis.com internet sitesinin sahibi ve işleteni olarak “”Pi Group Bilişim Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Şti.” ni ifade eder.

ÜYE: Ritzy Teknik Servis’ten hizmet alan gerçek veya tüzel kişiyi ve www.ritzyteknikservis.com internet sitesi üzerinden üye kayıt formunu doldurup, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda imzalamış internet kullanıcısı gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

HİZMET:Ritzy Teknik Servis’ten ve www.ritzyteknikservis.com internet sitesi üzerinden RITZY tarafından sağlanan hizmetleri ifade eder.

KONU

İşbu sözleşmenin konusu, “ÜYE” nin Ritzy Teknik Servis’ten doğrudan ve www.ritzyteknikservis.com internet sitesine üye olarak RITZY ‘nin bu internet sitesi üzerinden sağlanan hizmet ve ürünlerden “ÜYE”nin faydalanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ÜYELİK BAŞLANGICI

“ÜYE”nin www.ritzyteknikservis.com sitesi üzerinden üyelik formu ile talep edilen bilgileri sisteme girerek kaydolması ve akabinde RITZY tarafından kayıt işleminin onaylanması ile üyelik başlar.

“ÜYE”, “RITZY” tarafından üyelik başvurusunun eksik ve/veya yanlış bilgi girişi veya herhangi bir sebep ile red edilebileceğini peşinen kabul eder.

“ÜYE”NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. “ÜYE” www.ritzyteknikservis.com internet sitesini kullanırken veya siteden verilen hizmetlerden faydalanırken, işbu Sözleşmede belirtilen hükümlere, www.ritzyteknikservis.com internet sitesinde yer alan ve bundan sonra yer alacak duyurulara, tüm mevzuat ve sair yasal düzenlemelere, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile ileride yayınlanabilecek sair ilgili tüm mevzuattaki kendi hukuksal sıfatına uygun düşenler için öngörülen tüm yasal mükellefiyetlere uygun davranacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi halde ortaya çıkabilecek hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluk doğrudan doğruya “ÜYE”ye aittir.
 2. “ÜYE”, www.ritzyteknikservis.com internet sitesinde herhangi bir şekilde kamu düzenini, kamu ahlakını bozucu, genel ahlaka aykırı ve/veya başkalarını tahkir ve taciz edici davranışlarda bulunamaz. Bu anlamda, Türk Ceza Kanunu ile sair bilcümle mevzuata uygun davranacağını peşinen kabul eder. Aksi halde ortaya çıkabilecek hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluk doğrudan doğruya “ÜYE”ye aittir.
 3. “ÜYE”, www.ritzyteknikservis.com internet sitesini kullanırken veya hizmetlerinden faydalanırken web güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğini, www.ritzyteknikservis.com internet sitesine doğrudan veya dolaylı olarak virüs göndermeyeceğini; benzer biçimlerde sistemin veya diğer üyelerinin web güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek, bu sayılanların kara listelere alınmasına sebebiyet verecek fiillerden kaçınacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 4. “ÜYE”, www.ritzyteknikservis.com internet sitesinin diğer üyelerinin bilgilerine ulaşmamayı ve bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamayı, özel hayatın gizliliği kurallarına tam bir şekilde riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 5. “ÜYE”, işbu sözleşmede yer alan gizlilik hükümlerine sonuna kadar riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 6. “ÜYE”, www.ritzyteknikservis.com internet sitesine giriş için kullanacağı kullanıcı adı ve parola-şifre bilgilerini gizli tutacağını, 3. şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin tüm sorumluluğu münhasıran “ÜYE”’ye ait olup; bu konuda RITZY’ın hiçbir taahhüt ve sorumluluğu yoktur.
 7. “ÜYE” www.ritzyteknikservis.com internet sitesine girişte kullanacağı cihazlar (bilgisayar, akıllı telefon, tablet, laptop vs.) ile sisteme giriş araçlarının güvenliğinden bizatihi kendisi sorumlu olup, bu konularda RITZY’ın hiçbir taahhüt ve sorumluluğu yoktur.
 8. “ÜYE”, www.ritzyteknikservis.com intenet sitesine üye kaydı yaparken verdiği ve güncellediği bilgiler ile hizmet alırken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. RITZY’ın “ÜYE” tarafından sisteme girilen yahut herhangi bir şekilde şifahi olarak verilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü olmadığı gibi; söz konusu bilgi ve içeriklerin gerçek dışı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
 9. “ÜYE”, RITZY’ın yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devir ve ciro edemez.
 10. “ÜYE”, www.ritzyteknikservis.com internet sitesinde yer alan her türlü bilgi, veri, iş akışı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere anılan internet sitesindeki tüm fikri mülkiyet haklarının (manevi haklar da dahil olmak üzere), “RITZY”a ait olduğunu bildiğini; bu fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek biçimde siteden resim, yazı ve sair fikri mülkiyeti hakkına konu herhangi bir unsuru kopyalamayacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını; sair biçimlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. “ÜYE”, “Kullanıcı ismi”ni belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka hakkı, ticari ünvan ve sair fikri mülkiyet koruması altında olan unsurları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda 3. Şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk “ÜYE”’ye aittir.
 11. “ÜYE”, www.ritzyteknikservis.com internet sitesini ve verilen hizmetleri yalnızca sitede belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanacağını, herhangi bir biçimde başka hiçbir amaç için kullanmayacağını, amaç ile bağlı olduğunu, bu kuralı ihlal etmesi halinde hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, bu nedenle “RITZY”a herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 12. “ÜYE”, “RITZY”’ın kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece “RITZY”, iştiraki şirketleri ve ortak çalışma yürüttüğü tüm şirketlerin kendisi ile web, telefon, SMS ve sair iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.ritzyteknikservis.com internet sitesine yahut “RITZY” tarafından bu iş için özel olarak tahsis edilecek kısa SMS no’suna iletmek yükümlülüğündedir.
 13. “ÜYE”, bu maddede belirtilen yükümlülüklerinden bir veya birkaçını ihlal eder ise; “RITZY”ın sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. Bu ve benzeri ihlallerden kaynaklı tüm yasal sorumluluk ve neticeleri “ÜYE”’ye ait olup; “RITZY”ın bu nedenle doğacak zararlarını talep hakkı saklıdır.

“RITZY”IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. “RITZY”ın her zaman için önceden haber vermeksizin “ÜYE”’nin üyeliğini sona erdirme, “ÜYE”’ye verilen hizmetleri durdurma, sona erdirme ve bilgilerini uhdesinde tutma bulunmaktadır.
 2. “RITZY”ın, “ÜYE”’nin internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, “ÜYE”’ye verilen hizmetler ve sair sistem bilgilerini veri tabanında tutma/saklama hakkı mevcuttur. Bu bilgiler, yargı makamları veya resmi makamlar tarafından talep edildiğinde “RITZY” keyifyeti önceden “ÜYE”’ye bildirmek zorunda olmaksızın doğrudan doğruya talep eden merciye sunar.
 3. www.ritzyteknikservis.com internet sitesi üzerinden “ÜYE”’ler veya 3. kişiler tarafından içerikler yayınlanabilir. Bu içeriklerin tüm yasal sorumluluğu yayınlayana ait olup; “RITZY”ın bu hususta hiçbir sorumluluğu yoktur.
 4. www.ritzyteknikservis.com internet sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlallerinde “RITZY”ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
  1. “RITZY”; www.ritzyteknikservis.com internet sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine bağlantı verebilir. Sözkonusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve hizmetlere ilişkin “RITZY”in herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
  2. “RITZY”; www.ritzyteknikservis.com internet sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine bağlantı verebilir. Sözkonusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen web siteleri ve hizmetlere ilişkin “RITZY”ın herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
  3. “RITZY”; www.ritzyteknikservis.com internet sitesinin güvenliği için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. www.ritzyteknikservis.com internet sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlalleri nedeni ile üyeler ve 3. kişi zararlarında “RITZY”ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
  4. “RITZY”; www.ritzyteknikservis.com internet sitesinin güvenliği için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. www.ritzyteknikservis.com internet sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlalleri nedeni ile üyeler ve 3. kişi zararlarında “RITZY”ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
  5. “RITZY”; www.ritzyteknikservis.com internet sitesinin güvenliği için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. www.ritzyteknikservis.com internet sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlalleri nedeni ile üyeler ve 3. kişi zararlarında “RITZY”ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

Gizlilik hükümleri yukarıda tarafların hak ve yükümlülükleri maddelerinde ve www.ritzyteknikservis.com internet sitesinin “RITZY Bilgi Gizliliği ve Sistem Güvenliği Taahhütnamesi”nde gösterilmiştir. “RITZY” üyelere ait bilgileri işbu düzenlemeler hilafına kullanmayacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.ritzyteknikservis.com internet sitesinin alan adı, görselleri, verilen hizmetin özgünlüğü dahil fikri mülkiyet ve telif hakkı kapsamındaki tüm hakları münhasıran “RITZY”a ait olup; “ÜYE” bu hakları ihlal edebilecek herhangi bir fiilde bulunmamayı; aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

“RITZY”; tek taraflı olarak işbu sözleşmenin tamamını veya bir kısım hükümlerini dilediği zaman www.ritzyteknikservis.com internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. Değişiklik halinde mevcut tüm üyeler değişikliklere uymak yükümlülüğündedir.

MÜCBİR SEBEPLER

“RITZY”; mevzuat ve yargı içtihadları ile mücbir sebep sayılan bir durumun ortaya çıkması halinde işbu sözleşme uyarınca yükümlülüklerini askıya alabilir; www.ritzyteknikservis.com internet sitesini ve bu site üzerinden verdiği hizmetleri durdurabilir. Mücbir sebebin “RITZY” açısından makul sayılabilecek bir süreden daha fazla uzaması halinde “RITZY” mücbir sebep nedeni ile işbu sözleşmeyi feshedebilir. Mücbir sebepten kaynaklı olarak “RITZY” tarafından yükümlülüklerinin askıya alınması veya sözleşme feshi durumunda “ÜYE”nin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE “RITZY” KAYITARININ GEÇERLİLİĞİ

İşbu sözleşmeden kaynaklı doğabilecek ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

“ÜYE” işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.ritzyteknikservis.com internet sitesi içeriği ve veri tabanında üyeye ilişkin tutulan bilgiler ile “”RITZY” ın ticari, defter kayıt ve belgelerinin tek, münhasır, kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ – FESHİ

İşbu sözleşme “ÜYE” veya “RITZY” tarafından üyeliğin iptal edilmesi hallerinde sona erer.

“RITZY”; “ÜYE”nin üyeliğini işbu sözleşme şartları ihlali nedeni ile tek taraflı olarak iptal edebilir; sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir durumda var ise “RITZY” ayrıca ihlal nedeni ile zararlarını da “ÜYE”den talep edebilir.

YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme; “ÜYE”’nin www.ritzyteknikservis.com adresinde bulunan üyelik formunu doldurması ve işbu sözleşmeyi web sitesi üzerinden okuması ve sözleşme şartlarını kabul ederek gerekli onayı internet sitesi üzerinden vermesi ile yürürlüğe girer. Yürürlük tarihi ile ilgili olarak www.ritzyteknikservis.com internet sitesi tarafından tutulan tarih ve saat kayıtları geçerli addedilir.