Pazartesi, Temmuz 22, 2024

Bilgi Güvenliği Politikası

 

Firmamız yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde yasal şartlara uyum  kapsamında müşterilerin ve kendi bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini etkileyecek her türlü riski yöneterek, fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmuştur. BGYS gereksinimleri BGYS hedefleri ile aynı doğrultuda yürütmektedir.

Bu amaçla :

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Bilgi Güvenliği risklerini belirleyip, gözden geçirmeyi ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygulamayı,
  • Bilgi güvenliğinin temelini oluşturan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine bağlı olarak, kullanıma sunulan bilgi varlıklarına izinsiz veya yetkisiz erişimleri, bilgi varlıklarının değiştirilmesi, ifşa veya imha edilmesine yönelik aksiyonlar almayı,
  • Çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vererek bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmayı,
  • Bilgi Güvenliği Politikamız doğrultusundaki amaçları destekleyen kurum içi güvenlik riski olgunluk seviyesini artıracak çalışmaların yapılmasını sağlamayı,
  • Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı
  • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutmayı

Amaç olarak edinmiş bulunmaktayız.

Gönder
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?