Pazar, Şubat 5, 2023

Servis Sözleşmesi

1- 90 günü geçen cihazlar teknik servisimiz sorumluluğunda değildir. Servis hizmet süresi en fazla 20 iş günüdür Teslim tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde teslim alınmayan cihazlar için fırmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2- Servis sözleşmesinde eklenmesi gereken 1. husus SSK? 11/h Maddesinde bulunan ” Garanti kapsamındaki ürünlerin arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.” Bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret alınmaz.

3- Cihaz bu belge karşılığında teslim edilecektir. Üçüncü şahısların eline geçmesi sonucu oluşabilecek durumlardan firmamız sorumlu değildir.

4- Müşterilerimizin servise getirdiği cihazlardan kişisel ayar ve bilgileri yedeklemeleri gerekmektedir. Cihazların arıza, onarım, parça değişim ve ayarları sırasında kişisel ayarlann ve rehber kayıtlarındaki bilgilerin tekrar yüklenemeyecek şekilde silinmesi mümkündür, bu durumlarda oluşabilecek kayıplardan firmamız sorumlu değildir.

5- Servisimizde onarım gören cihazlara garanti etiketimiz yapıştırlmaktadır, Etiketin zarar görmesi veya olmaması halinde, yapılacak incelemeler sonucunda cihazınız garanti kapsamı dışında değenendirilecektir.

6- Kutlama hatalanndan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. (Örneğin; sıvı teması, fiziksel hasar v.b gibi) müdahalesi tespit edilirse cihaz garanti kapsamı dışında değerlendirilir,

7- Sıvı temaslı cihazlar önceden tespit edilemeyecek zincir anzalar meydana getirebilir. k sebeple servisimizde sıvı temasına maruz kalmış cihazlarda onarım garantisi verilmez.

8- Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi, Malın teslim veya arızanın bildirim tarihi. Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki maddelerde içeren servis fişini tekemmül ettirrnesi ve tüketicilere vermesi zorunludur.

a) Servis istasyonunun unvan, adres telefon, faks ve diğer girişim bilgileri,

b) Malın tüketiciye teslim tarihi,

c) Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,

ç) Garanti kapsamı dışında ise ücreti,

d) Servis istasyonu yetkilisinin imzası,

e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluğunu gösterir hususlar.

9- Servis istasynnlarının sorumlulukları MADDE 10

(1) Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istayonlarının olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yetkili servis istasyonu sorumludur.

(2) Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması, durumunda; malın firma merkezine ya da yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketicinin nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.

(3) Servis istasyonlannın, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususlar. içeren belgelerin düzenlenmesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.

(4) Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki Yetkili Servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti dışıda ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin Ariza bildiriminir telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir bildirim yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye attir.

(5) Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirebilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

(6) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı anzanin tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemeı. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan anzalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

(7) Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.